Πολιτικές ιστότοπου

1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1.1 Αυτή η σελίδα (μαζί με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookie) σάς αναφέρει τους όρους χρήσης βάσει των οποίων μπορείτε να κάνετε χρήση του ιστότοπού μας στον τομέα [www.etherlofts.com] (ο «ιστότοπος»). Η πρόσβασή σας και η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να τους συμμορφώνεστε. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.

1.2 Ο Δικτυακός Τόπος διαχειρίζεται η TWO TEN BUSINESS GROUP OE μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ελλάδα με ΦΠΑ: 801697449 και MHTE Nr. / Μοναδικός Αριθμός Μητρώου: 1226309, με διεύθυνση Ερμού 135, Αθήνα 10555 («Εμείς»).

1.3 Όλες οι αναφορές σε «μας», «εμείς» ή «εμείς», στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρείται ότι αναφέρονται στην Εταιρεία.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

2.1 Η πρόσβαση στους Ιστότοπους μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και «Εμείς» διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον Ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση (δείτε παρακάτω). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

2.2 Κατά καιρούς, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των Ιστοσελίδων μας ή σε ολόκληρους τους Ιστότοπους μας σε χρήστες. Εάν προκύψει ανάγκη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στους Ιστότοπους μας ή να τη διακόψουμε επ’ αόριστον.

2.3 Είστε υπεύθυνοι να κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στους Ιστότοπους μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

3.1 Έχουμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε ή/και να διακόψουμε τη μετάδοση της Ιστοσελίδας (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της) σε οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον σύμφωνα με την εύλογη κρίση μας πιστεύουμε ότι αυτή η πρόσβαση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εμάς ή/και την χρήστη ή/και οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή/και τη νομοθεσία.

3.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη λειτουργία του ιστότοπου (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες του) λόγω εργασιών ενημέρωσης, βελτίωσης λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ιστότοπος δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Ο ιστότοπος και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια, τις εικόνες και άλλο υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο (το «Περιεχόμενο») αποτελούν ιδιοκτησία της TWO TEN BUSINESS GROUP/ Ether Lofts ή περιλαμβάνονται με την άδεια του σχετικού ιδιοκτήτη.

4.2 Η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός από όσα προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου του Περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρά. Θα επιβάλλουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ποινικής δίωξης.

4.3 Με το παρόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους ως εξής:

(α) Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας από τον Ιστότοπό μας για προσωπική σας αναφορά και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων εντός του οργανισμού σας σε υλικό που δημοσιεύεται στον Ιστότοπό μας.

(β) Δεν πρέπει να τροποποιείτε το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά χωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

(γ) Η κατάστασή μας (και οποιωνδήποτε αναγνωρισμένων συντελεστών) ως δημιουργών του υλικού στον Ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

(δ) Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του υλικού στον Ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχετε λάβει άδεια για να το πράξετε από εμάς ή τους δικαιοδόχους μας.

(ε) Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχουν κάνει.

(στ) Ως προϋπόθεση για την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, μας εγγυάστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να γεννήσει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλον τρόπο οποιονδήποτε νόμο και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε οποιαδήποτε παραβατική, απειλητική, ψευδής, παραπλανητική, καταχρηστική, παρενοχλητική, συκοφαντική, δυσφημιστική, χυδαία, άσεμνη, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βέβηλο υλικό. Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που ζητά ή την καθοδηγεί να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιες πληροφορίες ή υλικό. Εγγυάστε επίσης να μας ενημερώσετε αμέσως μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση αυτού του ιστότοπου από τρίτους.

5. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

5.1 Ο σχολιασμός και το άλλο υλικό που δημοσιεύεται στον Ιστότοπό μας δεν προορίζονται για συμβουλές στις οποίες πρέπει να βασιστούμε. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και ευθύνη που απορρέει από οποιαδήποτε εξάρτηση από οποιονδήποτε επισκέπτη της Ιστοσελίδας μας ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

6. ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

6.1 Το υλικό που εμφανίζεται στους Ιστότοπους μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και τα τρίτα μέρη που συνδέονται με εμάς αποκλείουμε ρητά:

(α) Όλοι οι όροι, οι εγγυήσεις και άλλοι όροι που θα μπορούσαν διαφορετικά να υπονοούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

(β) Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με τον Ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του Ιστότοπού μας, οποιωνδήποτε ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν και οποιοδήποτε υλικό αναρτάται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ευθύνης για: απώλεια εισοδήματος ή εσόδων· απώλεια της επιχείρησης? απώλεια κερδών ή συμβάσεων· απώλεια της αναμενόμενης αποταμίευσης· απώλεια δεδομένων· απώλεια υπεραξίας· σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή γραφείου. και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, ανεξάρτητα από το εάν προκύψει και προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παράβασης σύμβασης ή άλλου είδους, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο, υπό τον όρο ότι αυτή η προϋπόθεση δεν εμποδίζει αξιώσεις για απώλεια ή ζημία της υλικής περιουσίας σας ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν εξαιρούνται από καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

6.2 Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας, ούτε την ευθύνη μας για δόλια ψευδή δήλωση ή ψευδή δήλωση ως προς ένα θεμελιώδες ζήτημα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

7.1 Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, συναινείτε σε μια τέτοια επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.

8. ΑΝΕΒΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

8.1 Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια δυνατότητα που σας επιτρέπει να ανεβάσετε υλικό στον Ιστότοπό μας ή να έρθετε σε επαφή με άλλους χρήστες του ιστότοπού μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται παρακάτω. Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά όντως συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα και μας αποζημιώνετε για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της εγγύησης.

8.2 Οποιοδήποτε υλικό ανεβάζετε στον Ιστότοπό μας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη αποκλειστικό και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε, να αντιγράψουμε, να διανείμουμε και να αποκαλύψουμε σε τρίτα μέρη οποιοδήποτε τέτοιο υλικό για οποιονδήποτε σκοπό. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύεται ή ανεβάζετε στον Ιστότοπό μας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή.

8.3 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε τρίτου μέρους για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας μας.

8.4 Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε υλικό ή ανάρτηση κάνετε στον Ιστότοπό μας εάν, κατά τη γνώμη μας, τέτοιο υλικό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται παρακάτω.

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

9.1 Το Περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορεί να γίνονται περιοδικά σε αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τακτικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάκοπα ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό σας, ότι ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται στο τον Ιστότοπο, ότι ο διακομιστής που παρέχει τον Ιστότοπο είναι απαλλαγμένος από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό.

9.2 Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι χρήστες αποδέχονται ότι έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε και/ή να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε είδος ζημίας (θετική, αρνητική, τυχαία, συμβατική ή άλλη) που προκύπτει από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στον Ιστότοπο, τη διακοπή του συνόλου ή μέρους αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση , διακοπή ή κακή λήψη της υπηρεσίας ή απώλεια του περιεχομένου τους, την ύπαρξη οποιουδήποτε σφάλματος. Σε κάθε περίπτωση, «Εμείς» διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ανά πάσα στιγμή προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του Ιστότοπου για συντήρηση ή αναβάθμιση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

9.3 Όλο το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές και σας παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίαση. Χωρίς να περιορίσουμε τα παραπάνω, ούτε εγγυόμαστε ούτε δηλώνουμε ότι η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου από εσάς δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την αποτυχία οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες μας που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

10.1 Η χρήση του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε εμείς, ούτε κανένα από τα στελέχη ή τους διευθυντές μας, ούτε οποιοσδήποτε από τους αντιπροσώπους μας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του ιστότοπου, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τιμωρητική, τυχαία, ειδική, αποθετική ή οποιαδήποτε άλλη ζημία οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου, είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρή ευθύνη ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν ενημερωθεί για την πιθανότητα οποιασδήποτε τέτοιας ζημίας.

11. ΙΟΙ, HACKING ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΒΛΗΜΑΤΑ

11.1 Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της Ιστοσελίδας μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, Trojans, worms, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος στον Ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον Ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.

11.2 Με την παραβίαση αυτής της διάταξης, θα διαπράξατε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως.

11.3 Δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από διανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα υπολογιστών, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή για τη λήψη οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτό.

12. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


12.1 Μπορείτε να συνδέσετε την αρχική μας σελίδα, υπό τον όρο ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή δεν την εκμεταλλεύεται, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο που να προτείνει οποιαδήποτε μορφή συσχέτιση, έγκριση ή έγκριση από την πλευρά μας όπου δεν υπάρχει.

12.2 Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς.

12.3 Ο ιστότοπός μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε κανέναν άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας εκτός από την αρχική σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος από τον οποίο συνδέεστε πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

12.4 Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση υλικού στον Ιστότοπό μας εκτός από αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω, απευθυνθείτε στο TWO TEN BUSINESS GROUP OE / Ether Lofts – info@etherlofts.com

13. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

13.1 Όπου ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για ενημέρωσή σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των τοποθεσιών ή πόρων και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτά ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

14. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

14.1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας:

(α) Με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα τοπική, εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή κανονισμό.

(β) Με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.

(γ) Με σκοπό να βλάψουν ή να επιχειρήσουν να βλάψουν ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Για να στείλετε, να λάβετε εν γνώσει σας, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου των παρόντων Όρων Χρήσης.

(ε) Να μεταδώσει ή να εξασφαλίσει την αποστολή οποιουδήποτε ανεπιθύμητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας πρόσκλησης (spam).

(στ) Για εν γνώσει της μετάδοσης οποιωνδήποτε δεδομένων, αποστολή ή αποστολή οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, χρονολογικές βόμβες, καταγραφείς πληκτρολόγησης, spyware, adware ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές πρόγραμμα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικό ή υλικό υπολογιστή.

14.2 Συμφωνείτε επίσης:

(α) Να μην αναπαράγουμε, να αντιγράφουμε ή να ξαναπώλησουμε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπού μας κατά παράβαση των διατάξεων των Όρων Χρήσης μας.

(β) Να μην έχει πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, να μην παρεμβαίνει, να βλάπτει ή να διακόπτει:

(i) οποιοδήποτε μέρος των Ιστοσελίδων μας·

(ii) οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας,

(iii) οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή της Ιστοσελίδας μας, ή

(iv) οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

15. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

15.1 Θα προσδιορίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν υπήρξε παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας από εσάς. Όταν έχει σημειωθεί παραβίαση των Όρων Χρήσης, ενδέχεται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνουμε κατάλληλη.

16. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

16.1 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα σε οποιοδήποτε λογισμικό που διατίθεται για λήψη από τον Ιστότοπο («Λογισμικό») ανήκουν σε εμάς ή στους προμηθευτές/παρόχους άδειας χρήσης μας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, ίσως χρειαστεί να συνάψετε άδειες χρήσης με τρίτους παρόχους λογισμικού. Η ικανότητά σας να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτάται από το εάν έχετε συνάψει τέτοιες άδειες. Η χρήση του Λογισμικού από εσάς διέπεται από τους όρους οποιασδήποτε άδειας χρήσης που μπορεί να συνοδεύει ή να περιλαμβάνεται στο Λογισμικό. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Λογισμικό εκτός εάν συμφωνείτε με μια τέτοια άδεια χρήσης. Όπου κάνετε λήψη λογισμικού από αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

17. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

17.1 Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λαμβάνετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους χρήσης ενδέχεται επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται αλλού στον Ιστότοπό μας.

18. ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΑΣ

18.1 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας, επικοινωνήστε με την Ether Lofts – info@etherlofts.com

19. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

19.1 Αυτοί οι Όροι Χρήσης και η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιλογή της νομοθεσίας. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται στην Ελλάδα θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιεσδήποτε και όλες τις διαφορές που προκύπτουν από, σχετίζονται ή αφορούν τους παρόντες Όρους Χρήσης και/ή τον Ιστότοπο ή στις οποίες οι παρόντες Όροι Χρήσης ή/και ο Ιστότοπος αποτελούν υλικό γεγονός.

19.2 Εάν αποφασίσουμε να παραιτηθούμε από οποιαδήποτε παραβίαση υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς τους Όρους Χρήσης, τότε αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή οποιεσδήποτε μελλοντικές παραβιάσεις. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν τυχόν δικαιώματα ή ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία.

19.3 Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραπάνω αποποίησης ευθύνης και περιορισμών ευθύνης, τότε η άκυρη ή εκτελεστή διάταξη θα θεωρηθεί ότι αντικαθίσταται από έγκυρη, εκτελεστή η διάταξη που ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα συνεχίσει να ισχύει.

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, καθώς και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

Εάν ανεβάζετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Μπισκότα:

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για τη διευκόλυνσή σας, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώνετε ξανά τα στοιχεία σας όταν αφήνετε άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα χρόνο.

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για τη διευκόλυνσή σας, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώνετε ξανά τα στοιχεία σας όταν αφήνετε άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα χρόνο.

Εάν επισκεφτείτε τη σελίδα σύνδεσής μας, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δέχεται cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Όταν συνδέεστε, θα ρυθμίσουμε επίσης πολλά cookies για να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας και τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης σας. Τα cookie σύνδεσης διαρκούν δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε “Remember Me”, η σύνδεσή σας θα διατηρηθεί για δύο εβδομάδες. Εάν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, τα cookies σύνδεσης θα αφαιρεθούν.

Ενσωματωμένα cookies από άλλους ιστότοπους:

Στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συμπεριλάβουμε ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης είχε επισκεφτεί τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookie, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με ποιους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας:

Κανένας! Εάν ζητήσετε επαναφορά κωδικού πρόσβασης, η διεύθυνση IP σας θα συμπεριληφθεί στο email επαναφοράς.

Πώς το αρχείο καταγραφής διατηρούμε τα δεδομένα σας:

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε τυχόν επακόλουθα σχόλια αυτόματα αντί να τα κρατάμε σε μια ουρά εποπτείας. Για τους χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπό μας (εάν υπάρχουν), αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά στοιχεία που παρέχουν στα προφίλ χρηστών τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή (εκτός που δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του ιστότοπου μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας:

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Πού στέλνουμε τα δεδομένα σας:

Τα σχόλια των επισκεπτών μπορούν να ελεγχθούν μέσω μιας αυτοματοποιημένης υπηρεσίας ανίχνευσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

© 2022 Copyrights  EtherLofts.

Με την υποστήριξη του myWEBdezigner.